hartversterkend

Missie

De Stichting Hart van Oudkarspel zet zich in voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen in het dorpsdeel Oudkarspel van de gemeente Dijk en Waard. Het uitgangspunt daarbij is dat de gebouwen op grond van hun monumentale of historische kenmerken een karakteristiek onderdeel blijven vormen van het dorpsbeeld en bij voorkeur gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke of culturele doeleinden, die de gemeenschap van het dorp ten goede komt. Waar nodig of mogelijk neemt de Stichting zelf de exploitatie van de betreffende panden ter hand.

Hoe het begon

Met recht kun je dus het ontstaan van het Hart van Oudkarspel in 2008 een letterlijk hartversterkend initiatief noemen: een aantal enthousiaste en betrokken inwoners sloegen dat jaar de handen ineen om in hun dorpsdeel Het Behouden Huis – een oud schoolgebouw uit 1883 en eigendom van de toenmalige gemeente Langedijk – voor afbraak te behoeden. Eerst nog als actiegroep en later – in 2010 – als stichting gingen zij in de slag met de gemeente om het pand te kopen en om te bouwen tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum. Na een periode van fondsenwerving, restauratie en renovatie kon het gebouw eind 2013 als een mooi en eigentijds buurtcentrum opgeleverd worden.

De Stichting – die geheel bestaat uit vrijwilligers – nam zelf de exploitatie van Het Behouden Huis ter hand. En tot op de dag van vandaag met groot succes. Het Behouden Huis is niet meer weg te denken uit het sociale en culturele leven in onze gemeente.

In 2016 ging Hart van Oudkarspel op herhaling. Weer wilde de gemeente een mooi, historisch pand van de hand doen: Het Regthuis uit 1808. Dit voormalige raadhuis van Oudkarspel – een rijksmonument – was grotendeels in gebruik als museum voor de Stichting Langedijker Verleden.

Samen met deze stichting lukte het ook dit keer weer het gebouw van de gemeente te kopen en op die manier voor de gemeenschap te behouden. Opnieuw moest er flink getimmerd en vertimmerd worden, want er was veel achterstallig onderhoud. In het najaar van 2017 waren de renovatiewerkzaamheden klaar: Het Regthuis was weer van binnen en buiten geheel in haar oude, negentiende-eeuwse luister hersteld.

Artist impression van het Hart van Oudkarspel (aquarel van Sietse Wiersma)