Een ‘hartversterkend’ initiatief

De Stichting Hart van Oudkarspel zet zich in voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen in het dorpsdeel Oudkarspel van de gemeente Langedijk. Het uitgangspunt daarbij is dat de gebouwen op grond van hun monumentale of historische kenmerken een karakteristiek onderdeel blijven vormen van het dorpsbeeld en bij voorkeur gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke of culturele doeleinden, die de gemeenschap van het dorp ten goede komt. Waar nodig of mogelijk neemt de Stichting zelf de exploitatie van de betreffende panden ter hand.

Hart van Oudkarspel is ontstaan in 2008, toen een aantal enthousiaste en betrokken inwoners de handen ineen sloegen om in hun dorpsdeel Het Behouden Huis – een oud schoolgebouw uit 1883 en eigendom van de gemeente – voor afbraak te behoeden. Eerst nog als actiegroep en later – in 2010 – als stichting gingen zij in de slag met de gemeente om het pand te kopen en om te bouwen tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum. Na een periode van fondsenwerving, restauratie en renovatie kon het gebouw eind 2013 als een mooi en eigentijds centrum opgeleverd worden.

De Stichting – die geheel bestaat uit vrijwilligers – nam zelf de exploitatie van Het Behouden Huis ter hand. En tot op de dag van vandaag met groot succes. Het Behouden Huis is niet meer weg te denken uit het sociale en culturele leven van Langedijk.

In 2016 ging Hart van Oudkarspel op herhaling. Weer wilde de gemeente een mooi, historisch pand van de hand doen: het Regthuis uit 1808. Dit voormalige raadhuis van Oudkarspel – een rijksmonument – was grotendeels in gebruik als museum voor de Stichting Langedijker Verleden.

Samen met deze stichting (die intussen deel uitmaakt van Hart van Oudkarspel) lukte het ook dit keer weer het gebouw van de gemeente te kopen en op die manier voor de gemeenschap te behouden. Opnieuw moet er flink getimmerd en vertimmerd worden, want er is veel achterstallig onderhoud. Na verwachting zijn de renovatiewerkzaamheden tegen het najaar van 2017 klaar.

Artist impression van het Hart van Oudkarspel (aquarel van Sietse Wiersma)