over ons

De Stichting Hart van Oudkarspel is eigenaar, beheerder en exploitant van Het Behouden Huis en Het Regthuis in ons dorpsdeel.

Het Behouden Huis is in 2014 geopend als een modern buurtcentrum en ontmoetingsplek voor Oudkarspel en de wijde omgeving. Het beschikt over een zestal lokalen, die gebruikt worden voor tal van activiteiten en evenementen. Een deel van deze activiteiten wordt in eigen regie georganiseerd en een ander belangrijk deel ook door verhuur aan derden.

Het Regthuis is na een uitgebreide renovatie heropend in 2017. Dit rijksmonument is een populaire trouwlocatie en ook uitermate geschikt voor kleinschalige vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Last but not least fungeert het ook als museum voor de Stichting Langedijker Verleden.

Het beheer en de exploitatie van de panden geschiedt geheel met de inzet van vrijwilligers.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Hart Van Oudkarspel bestaat uit:

  • Voorzitter
    Yvonne Rep
  • Secretaris
    Hans de Graaf
  • Penningmeester
    Paul Wezenbeek