We zijn open

Klik op het plaatje hierboven om de Nieuwsbrief nr. 2 te lezen.

In de laatste week van februari wordt bij iedereen in Oudkarspel de Nieuwsbrief van Het Behouden Huis in de brievenbus gestopt, de tweede alweer. Het is een uitnodiging aan u om eens een kijkje bij ons te komen nemen. Om met eigen ogen te zien hoe mooi het gebouw is opgeknapt. Ook geeft de nieuwsbrief informatie over de activiteiten de komende twee maanden, voor zover die bekend zijn tenminste.

In het kort wordt ingegaan op de verbouwing en de inrichting gedurende de afgelopen maanden. Zoals u weet wordt Het Behouden Huis geheel gerund door vrijwilligers. Maar bovenal is het de bedoeling dat het een ontmoetingsplek wordt voor iedereen. Daarom staat elke ochtend en elke middag de koffie te pruttelen en het theewater te stomen om u als gast te verwelkomen. Wij hebben daar in goed West-Fries de naam koppiestoid – konkeltoid aan gegeven.

Vervolgens gaat de Nieuwsbrief gedetailleerd in op diverse activiteiten die nu al in Het Behouden Huis plaatsvinden en die veelal door diezelfde vrijwilligers worden georganiseerd. Het gebouw wordt ook verhuurd aan organisaties, instanties en particulieren die in een of meerdere lokalen hun activiteit houden. Een overzicht daarvan wordt in tabelvorm gegeven. Tenslotte loopt de Nieuwsbrief al een beetje vooruit op de officiële opening die naar verwachting in april of mei staat te gebeuren. Hoewel de voorbereidingen daarvoor al in volle gang zijn, willen we de bijzonderheden daarover nog even als verrassing bewaren.

Wij wensen u veel leesplezier met onze Nieuwsbrief nr. 2 en we ontmoeten u graag binnenkort in Het Behouden Huis.

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Reacties uitgeschakeld voor We zijn open

Taart voor Hart van Oudkarspel

Op Valentijnsdag delen VVD-statenleden van Noord-Holland al jaren persoonlijk vele taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Langedijk werden het bestuur en de vrijwilligers van Het Behouden Huis in Oudkarspel in het zonnetje gezet.

Statenlid Jerry Kramer en fractieassistent Martijn Hendrik reikten samen met de Langedijker VVD-raadsleden Hans de Graaf en Marion Kuil de taart uit.

Uitzonderlijke prestatie
Er is door het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Hart van Langedijk in het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie geleverd. Het Behouden Huis, de beeldbepalende voormalige dorpsschool uit 1883, al jarenlang als dorpshuis in gebruik maar sterk verouderd, is door het bestuur overgenomen van de gemeente. Dit om de dorpshuis-functie voor Oudkarspel zeker te stellen. Door de geweldige inzet van heel veel vrijwilligers is dit gebouw totaal en met een prachtig resultaat gerenoveerd. Er is in recordtijd iets fantastisch neergezet. Bovendien is er voldoende geld geworven om dit allemaal mogelijk te maken.
Door deze gezamenlijke inspanning heeft Oudkarspel nu een up-to-date dorpshuis dat klaar is voor de toekomst en weer jaren mee kan. Een grote groep vrijwilligers zorgt nu voor exploitatie en beheer. De VVD heeft hier erg veel waardering voor. Een schoolvoorbeeld voor vele dorpen, hoe je als bewoners iets prachtigs voor elkaar krijgt en een mooie voorziening voor je dorp weet te behouden.

Bron: Website VVD Afdeling Langedijk, tekst Henk van der Sluis.

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Reacties uitgeschakeld voor Taart voor Hart van Oudkarspel

Aannemer klaar met Het Behouden Huis

Op woensdag 23 oktober 2013 is aannemer Tauber (BBT) gereedgekomen met de renovatie-werkzaamheden aan Het Behouden Huis. Op die dag heeft de oplevering plaatsgevonden. Er is een mooi stuk werk afgeleverd: Het Behouden Huis heeft een volledige metamorfose ondergaan.

Inrichting
Nu is het zaak om de inrichting van het gebouw ter hand te nemen. Hierbij blijft het bestuur van de Stichting Hart van Oudkarspel kritisch met de financiën. Zoveel mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van voordelige aanbiedingen van een goede kwaliteit, zoals bijvoorbeeld voor de bar en de diverse wandkasten. Er is veel aandacht besteed aan isolatie, ventilatie en verwarming. Voor de multimedia-voorziening (audio, video en internet) zijn loze leidingen aangelegd, maar voor de aanschaf van de uiteindelijke installatie wordt nog gezocht naar sponsorgelden. Ook voor een modern in te richten keuken zoeken wij een sponsor.
Lees verder

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Reacties uitgeschakeld voor Aannemer klaar met Het Behouden Huis

Huis-aan-huis actie enorm succes

In juli van dit jaar is de huis-aan-huis actie van start gegaan om vrijwilligers te werven voor de verbouwing en de exploitatie van Het Behouden Huis. Ook werd medewerking gevraagd voor de Vomar-actie. In onze Nieuwsbrief die voorafgaand aan deze acties in Oudkarspel is verspreid, kon u er alles over lezen. Eind augustus kunnen we nu al zeggen dat de response al onze verwachtingen heeft overtroffen. En dat terwijl de actie nog wel even zal doorlopen, want door de zomervakantie konden lang niet alle bewoners van Oudkarspel worden benaderd.

Medewerkers van de Stichting Hart van Oudkarspel hadden tot taak bij ruim 1.500 huizen langs te gaan met een aantal vragen. Dit bleek een tijdrovende klus, omdat ons nogal wat vragen werden gesteld over onze plannen en over de manier waarop wij die plannen denken te verwezenlijken. Gelukkig kregen wij veel positieve reacties en tientallen aanmeldingen voor diverse klussen voor nu en in de nabije toekomst. Ook de Vomar-actie blijkt een schot in de roos te zijn. Omdat de actie middenin de vakantieperiode viel, moesten – en moeten – veel adressen nogmaals worden bezocht. Dat werk loopt nog, dus wees niet verbaasd als zich nog niemand aan uw deur heeft gemeld. Er belt gegarandeerd iemand bij u aan! En mochten uw handen jeuken om al aan de slag te gaan, meld u dan zelf aan bij onze voorzitter, de heer A.J. (Anne) Oostenveld via e-mail of via telefoonnummer (0226) 320608.
Lees verder

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Reacties uitgeschakeld voor Huis-aan-huis actie enorm succes

Oranje Fonds ondersteunt Het Behouden Huis

Nieuwe opsteker voor renovatieproject in Oudkarspel

Het Oranje Fonds heeft de Stichting Hart van Oudkarspel een bedrag van veertig duizend euro toegezegd als bijdrage in het renovatieproject van Het Behouden Huis. Deze ondersteuning is voor de stichting een enorme opsteker.

Het is weer een stap voorwaarts in de financiering van de verbouwing van het dorpshuis tot trefpunt en ontmoetingscentrum voor de inwoners van Oudkarspel. Het is goed te constateren dat ook fondsen met een sociaal-culturele doelstelling een steentje willen bijdragen aan dit positieve initiatief van de Stichting Hart van Oudkarspel.
Lees verder

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Reacties uitgeschakeld voor Oranje Fonds ondersteunt Het Behouden Huis

Huis-aan-huis actie voor Het Behouden Huis

Nieuwsbrief

Klik op de afbeelding om de Nieuwsbrief te lezen

Begin juli start een huis-aan-huis actie door medewerkers van de Stichting Hart van Oudkarspel om zoveel mogelijk inwoners van ons dorp te betrekken bij het werk in, om en aan Het Behouden Huis. Eerst wordt een Nieuwsbrief verspreid, daarna komen onze mensen opnieuw langs om uw medewerking te vragen – in natura of in geld – voor het nieuwe dorpshuis.

De Nieuwsbrief geeft informatie over onze plannen. De renovatie-werkzaamheden worden overdag door aannemer Tauber en ‘s avonds en in het weekend door vrijwilligers uitgevoerd. Er wordt dus vrijwel continue aan het dorpshuis gewerkt! Dat moet ook wel, want het is de bedoeling dat het gebouw in het najaar weer in gebruik komt. Of dat plan lukt, hangt er onder meer vanaf of we voldoende helpende handen kunnen vinden om in samenwerking met de aannemer het gebouw op tijd klaar te krijgen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig voor schilder-, timmer- en tegelwerk, vrijwilligers die verlichting kunnen aanbrengen en vrijwilligers die de buitenomgeving kunnen opknappen. Ook zijn straks veel, heel veel mensen nodig om het gebouw te exploiteren. Wij zoeken daarom niet alleen gastvrouwen en -heren die zich volgens rooster willen inzetten, maar ook mensen die willen helpen bij het organiseren van een leuke of zinvolle tijdsbesteding voor jongeren en/of ouderen. Ook de administratie en het onderhoud vragen inzet van vrijwilligers.
Lees verder

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Reacties uitgeschakeld voor Huis-aan-huis actie voor Het Behouden Huis

Akte van levering ‘Het Behouden Huis’ getekend

Woensdag 29 mei 2013 wordt een gedenkwaardige datum voor de Stichting Hart van Oudkarspel (HvO). Op die datum is namelijk ‘Het Behouden Huis’, het voormalige schoolgebouw van de Openbare Lagere School van Oudkarspel, voor het symbolische bedrag van 1 euro eigendom geworden van onze stichting.

In een besloten bijeenkomst op het gemeentehuis van Langedijk is de notariële akte van levering getekend, waarmee de eigendomsoverdracht een feit werd. Vier jaar van voorbereiding ging hieraan vooraf. In die vier jaar ontwikkelde de stichting HvO zich van actiecomité tot planontwikkelaar. Uiteindelijke doel: het renoveren van het schoolgebouw en het gebruiksklaar afleveren als dorpshuis van Oudkarspel.
Lees verder

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Een reactie plaatsen

Sponsors gezocht!

De plannen voor Het Behouden Huis staan op papier en worden breed gesteund. Er is ook al financiële steun toegezegd, maar we hebben meer geld nodig om de plannen te realiseren. Alle giften zijn dan ook van harte welkom en nodig! Grote giften, kleine giften, alles is welkom: Stichting Hart van Oudkarspel,  rekeningnummer 16.99.35.434.

Voor wie belastingvoordeel wil behalen (ANBI wetgeving) is er een speciaal rekeningnummer geopend: Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oudkarspel, rekeningnummer 17.16.99.378.

Alvast bedankt!

 

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Een reactie plaatsen

Een rijke historie

Soms doet een kort bericht het onderwerp geen recht. Dat is zeker het geval als we in de geschiedenis van Oudkarspel duiken. Anekdotes, oude foto’s, interessante feiten, het is er allemaal. We hebben er een aparte pagina aan gewijd. Klik hier om het verleden van Oudkarspel te verkennen. Meer dan de moeite waard!

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Een reactie plaatsen

Plannen van Hart van Oudkarspel

Verkort overzicht van de plannen van Hart Van Oudkarspel

Het bestuur wil het schoolgebouw uit 1883 uitwendig weer zoveel mogelijk terugbrengen in de oude staat en binnen aanpassen aan de huidige eisen voor een optimaal gebruik. Het gebouw kan dan een perfect sociaal trefpunt worden, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden voor en door de inwoners van Oudkarspel en de overige dorpen. Tevens zullen daar ook gemeentelijke activiteiten als prikpunt en tweedelijns zorg gaan plaatsvinden. Aan de oostkant van het gebouw zal een nieuwe entree met veel lichtinval worden gerealiseerd.

Voor buiten het gebouw zijn er plannen om het plein aan de straatkant aantrekkelijker te maken en door aanpassing van straat en straatmeubilair tussen Het Behouden Huis en het Regthuis een herkenbaar dorpscentrum te maken. Op het terrein van PontMeyer aan de oostkant en over het water kan mogelijkerwijs een speeltuin komen.

Details van de plannen vindt u in ons bedrijfsplan, verkrijgbaar A.J. (Anne) Oostenveld, telefoon (0226) 320608 e-mail aj.oostenveld@quicknet.nl.

Geplaatst in Hart van Oudkarspel | Een reactie plaatsen